Pomoce dydaktyczne do nauki angielskiego wg metody Domana

Glenn Doman mówił, że edukacja dziecka zaczyna się w momencie jego narodzin, a rodzice mogą być jego najlepszymi nauczycielami. Przekonywał też, że dziecko można nauczyć wszystkiego pod warunkiem, że jest mu to przedstawione w sposób zrozumiały i prosty. Jak jest zatem z nauką języka angielskiego?

Założenia metody Glenna Domana doskonale sprawdzają się także w przypadku nauki języków obcych. Ale co zrobić, jeśli rodzice nie znają języka angielskiego, lub woleliby nie przekazywać dziecku swojego polskiego akcentu?

Odpowiedzią na to jest odpowiednio skonstruowany program komputerowy, który umozliwia dziecku uczenie się oryginalnej wymowy. Dziecko powinno słyszeć i widzieć wyrazy na ekranie komputera. Jednak, żeby wyrazy te zostały na trwale zapamiętane i by dziecko było w stanie ich używać, program powinien spełniać dodatkowe wymogi. Można je sprowadzić do trzech zasad sformułowanych przez Domana i potwierdzonych przez odkrycia neurodydaktyki.

Pierwsza z nich to częstotliwość, czyli codzienna nauka przez dłuższy okres czasu. Po tygodniu nie zobaczymy jeszcze rezultatów, ale po roku systematycznej nauki, na pewno. Program komputerowy z wbudowanymi lekcjami ułatwia rodzicom spełnienie tej zasady. Nie muszą oni z dnia na dzień wymyślać lekcji dla swojego dziecka. Wystarczy, że codziennie siadać z nim przed komputerem na kilka minut. Krótki, ale regularnie spędzony czas jest znacznie bardziej efektywny niż długie, sporadyczne sesje. Dlatego właśnie większość dzieci w szkołach, mimo wieloletniej nauki języka, nie opanowuje go nawet w stopniu podstawowym.

Standardowe dwie godziny tygodniowo należałoby rozłożyć na dwie kilkuminutowe sesje każdego dnia. Doman określił tę prawidłowość jako czas trwania bodźca. Krótki, ale częsty kontakt z nową informacją sprawia, że w mózgu dziecka tworzą się trwałe połączenia nerwowe. To zapewnia zapisanie się informacji w pamięci długotrwałej. Dziecko już zawsze będzie znało widziane słowa. Będzie potrafiło je wymówić i przeczytać. Co więcej, nie będzie miało problemu z angielską ortografią. Przyswoi sobie wygląd wyrazów zanim pozna zasady fonetyczne. Jest to szczególnie pomocne w nauce tzw. tricky words, które są wyjątkami od reguł. Dla dzieci dwujęzycznych korzyść jest ogromna. Nauka metodą globalną sprawia, że nie mieszają im się dwa różne systemy fonetyczne. Nie ma problemu z różnym brzmieniem tych samych liter, np. z polskim i angielskim „w”. Dziecko wie jak napisać wyraz „woda” i „water”. Czyta je globalnie i nie musi ich dekodować na głoski, by je poprawnie napisać.

Trzecia ważna zasada wg Domana to intensywność. Oznacza ona, że poznawane wyrazy mają być duże i wyraźne, ale także, że głos lektora powinien być głośny i entuzjastyczny. Potwierdzają to badania w zakresie neurodydaktyki: Dzieci uczą się z łatwością wszystkiego, co jest przekazane w sposób atrakcyjny, dynamiczny, dostosowany do ich możliwości poznawczych. Dodatkowo nowe informacje powinny być tak przedstawione, by pobudzały emocje i odnosiły się do świata dzieci. Dziecko najchętniej uczy się czegoś nowego, jeśli może to „podłączyć” do tego, co jest mu już znane i co jest dla niego ważne.

W programie BilinguAll uzyskujemy ten efekt dzięki zabawnym rysunkom, zdjęciom i filmom, które ilustrują znaczenie nowych wyrazów. Równie ważna jest możliwość personalizacji nauczania. Rodzice mogą dodawać własne zdjęcia lub filmy do gotowego kursu. Dziecko widzi na przykład wyraz „mum” i zdjęcie swojej mamy. Nauka kojarzy mu się z jego własnym światem – bliskimi osobami, własnymi zwierzątkami, zabawkami itd.

Kurs ułożony jest w sposób zgodny z etapami metody globalnej. Pierwsze sesje składają się z prezentacji pojedyńczych wyrazów (duża czerwona czcionka). Potem tworzone są z nich podwójne wyrażenia i proste zdania oraz zdania złożone. Ostatnim etapem są książeczki z ilustracjami. Dodatkowo użyta czcionka została stworzona dla dzieci do nauki czytania i pisania. Krój ten przeciwdziała problemom z czytaniem i jest pomocny dla dzieci z dysleksją.

Przykład:

Elementem programu BilinguAll jest bardzo skuteczna metoda storytelling, zgodna z założeniami Domana. Stosujemy ją wiedząc, że dzieci uwielbiają słuchać opowiadań oraz czytać ciekawe książki. Przywiązują się do poznanych bohaterów i chcą poznawać ich kolejne przygody. W metodzie czytania globalnego książki stanowią bardzo ważny element. Doman zachęca do przygotowywania jak największej liczby własnoręcznie tworzonych książeczek. W przypadku nauki obcego języka zadanie jest o tyle utrudnione, że ktoś powinien te książki dziecku przeczytać. Rozwiązaniem są ebooki z dźwiękiem, które umożliwiają odsłuchiwanie treści oraz samodzielne czytanie.Tekst jest dla dziecka zrozumiały, ponieważ wcześniej poznało ono wszystkie wyrazy i wyrażenia w różnych kontekstach. Teraz może cieszyć się pięknymi książeczkami i odkrywać nowo nabytą umiejętność – rozumienie i czytanie w obcym języku!

Książki i dopasowane do nich słownictwo są w BilinguAll podzielone na sześć tematycznych grup. Najpierw dziecko poznaje wyrazy związane z jego własną osobą, rodziną i domowymi zwięrzątkami (książeczki My Family, Ping and Pong), potem ze swoim pokojem, zabawkami, w tym nazwy kolorów i przeciwieństwa (Mimi’s Room, Olo’s Room) następnie z jedzeniem i czynnościami w kuchni (At the Table, Smoothie). Druga część kursu to tematy moje ciało, przedszkole oraz sklep i ubrania. Podstawowy kurs obejmuje 50 tygodni. Składa się na to 500 lekcji w formie krótkich sesji – porannej po popołudniowej.

Specjalny system powtórzeń zapewnia trwałe zapamiętanie wszystkich poznawanych słów i wyrażeń. Rodzic nie musi posiadać szczególnych kwalifikacji by uczyć swoje dziecko. Wystarczy, że razem z nim obejrzy prezentację i pozwoli sobie na chwilę zabawy z dzieckiem. Dzięki BilinguAll nauka języka angielskiego może zacząć się w domu, w miejscu gdzie dziecko czuje się bezpiecznie i w czasie dogodnym dla rodziny. Wspólna radość z nauki jest nie do przecenienia a dziecko na zawsze będzie miało pozytywne nastawienie do nauki języków obcych.

Aktualności
filmy_slider

Lekcja języka angielskiego przygotowana przez rodzica w programie BilinguAll®, który umożliwia szybkie tworzenie i edytowanie ciekawych lekcji, dostosowanych do potrzeb dziecka.

Oglądaj

Małe dzieci uczą się czytać równie łatwo, jak uczą się mówić. Wystarczy pokazywać im wyrazy i bawić się z nimi w układanie wyrażeń i zdań.

Oglądaj

Ala zaczęła czytać w wieku trzech lat. Zobacz jak rozwinęła w sobie tę umiejętność mając pięć lat.

Oglądaj

Mama ze Słowenii uczy córkę czytania po polsku. Na potrzeby filmów zestawy po pięć kart zostały pokazane bez zalecanej przerwy.

Oglądaj

Film o specyfice uczenia polskich dzieci za granicą, o wyzwaniach z jakimi zmagają się polskie szkoły w Szkocji.

Oglądaj

Metoda czytania globalnego stosowana jest z powodzeniem przez rodziców, jak i nauczycieli. Doskonale rozwija nie tylko umiejętność czytania ale również szeroko rozumiany potencjał intelektualny i ścieżkę wzrokową małych dzieci.

Oglądaj